HO-305烤箱门不锈钢把手/黑色塑料链接部分更换

操作更换步骤如下:

门打开之后有两个十字花螺丝,用螺丝刀拧开即可更换。

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

温馨提示:门把手和黑色塑料链接部分是分开的,可单独更换。